Home » Tag Archives: Chữ ký số Viettel

Tag Archives: Chữ ký số Viettel

Chữ Ký Số Viettel

Dịch vụ Chữ ký số Viettel – Viettel CA −        Chữ ký số là một dạng chữ ký trên môi trường điện tử (sử dụng trong các văn bản điện tử, hợp đồng điện tử, email..), chữ ký này có giá trị tương đương như chữ ký trên giấy + con dấu. Để tạo được chữ ký số trong các giao dịch điện …

Read More »